Fåglar på land, till sjöss och i luften.

Gullig stjärtmes
Gullig stjärtmes
På gång söderut?
På gång söderut?
Grågås, Anser anser. I Rogberga stannar den bara att vila i sin resa mot norr.
Grågås, Anser anser. I Rogberga stannar den bara att vila i sin resa mot norr.
Ladusvala, Hirundo rustica. En svala gör ingen sommar.
Ladusvala, Hirundo rustica. En svala gör ingen sommar.
Knipa, Bucephala clangula. Hane.
Knipa, Bucephala clangula. Hane.
Sångsvanar, Cygnus cygnus.
Sångsvanar, Cygnus cygnus.
Brun kärrhök.
Brun kärrhök.
Kanadagås, Branta canadensis. Invaderar numera  Rogbergasjön, har i år räknat till över 80 st.
Kanadagås, Branta canadensis. Invaderar numera Rogbergasjön, har i år räknat till över 80 st.
Sothöna, Fulica atra. Även fåglar vill vara rena.
Sothöna, Fulica atra. Även fåglar vill vara rena.
Gräsänder, Anas platyrhynchos.
Gräsänder, Anas platyrhynchos.
Tofsvipa, Vanellus vanellus. Just denna häckar i Varberg.
Tofsvipa, Vanellus vanellus. Just denna häckar i Varberg.
Brun kärrhök, Circus aeruginosus. Har jagat hela sommaren 2011 på gärdena i Rogberga. Hane.
Brun kärrhök, Circus aeruginosus. Har jagat hela sommaren 2011 på gärdena i Rogberga. Hane.
Häger över Rogbergasjön
Häger över Rogbergasjön
Inhägnade eller ...
Inhägnade eller ...

Marie Nordström 11.10.2011 21:12

Åh såå fint!!!

Senaste kommentarer

01.10 | 14:47

Fin sida! Jag var för liten för att gå i Rogbergaskolan men jag och pappa Tag...

15.10 | 16:18

Oooops! Ulla Karlsson var ju med på annan bild. Nu ändrat. Kommer fl...

14.10 | 22:20

Tack Annika för alla fina kort, så roligt att se!! Inte för att jag känner igen ...

14.10 | 21:59

Hejsan, det är inte Ulla Karlsson, det är ju jag (Maria Ljungdahl)!